Töötame välja toimivaid kommunikatsiooni- ja turunduslahendusi

Meie eesmärgiks on aidata klientidel esile tuua oma parimad küljed, võimendada neid targalt ja efektiivselt – see on meie igapäevatöö juba alates 2005. aastast!

Oskame valida parimad meetodid ja kanalid, et ükski potentsiaal ei jääks kasutamata.

Oleme kursis uusimate trendide ja tehnoloogiatega ning vajadusel kaasame lisa-eksperdid oma usaldusväärsest partnervõrgustikust. Tänu sellele suudame pakkuda konkurentsi igas PR valdkonnas.

Tegutseme Eestis ja pakume siinsel turul PR-võimalust kogu maailmale.

TEENUSED

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine.
Uue toote või teenuse lansseerimine. Ettevõtte kliendiürituste korraldamine. Ettevõtte tähtpäevade ja sellega seotud ettevõtmiste läbiviimine.
Meediakampaaniate väljatöötamine ja elluviimine. Sihtrühmade ja -meedia kaardistamine, sõnumi väljatöötamine, meediaplaani koostamine, kampaania läbiviimine.

Ennetav kriisikommunikatsiooni nõustamine – võimalike kriisiolukordade kaardistamine, kriisikäsiraamatu koostamine, kriisisimulatsiooni treeningu läbiviimine.

Meediatreening, kriisisimulatsiooni treening, korporatiivkommunikatsioon…

200+

õnnestunud projekti ja lahendust

60

60 aastat ühist kogemust

8

aastat

Turundajate Liidu (TULI) liige

10

aastat

Kommunikatsioonijuhtide Liidu

(EPRA) president

12

aastat

Kommunikatsioonijuhtide Liidu

(EPRA) liige

KLIENDI KOGEMUS

TUNNUSTUSED

Loovusfestivali Kuldmuna konkursi PR-auhind: Kuldmuna ja Aasta Suhtekorraldusagentuur 2015
Eriauhind Eesti Suhtekorraldusteo konkursil
Parim avaliku sektori kampaania Baltikumis
Parim tarbijakampaania Baltikumis
Eesti parim suhtekorraldustegu erasektoris

Tiit C. Hepa

Sotsiaalkampaania C-hepatiidi teadlikkuse tõstmiseks.
Loodi fiktiivne isik nimega Tiit C. Hepa, kes sõpru otsis.

RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPARTNERID

PR Concept teeb koostööd mitmete rahvusvaheliste
üle-Euroopalise professionaalse ja sõltumatute PR-ettevõtete
võrgustikega sh IPRNPomilio Blumm ja EURACSIS