Töötame välja toimivaid kommunikatsiooni- ja turunduslahendusi

Tegutseme efektiivselt ja parima tulemuse saavutamise nimel.

TEENUSED

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine.
Uue toote või teenuse lansseerimine. Ettevõtte kliendiürituste korraldamine. Ettevõtte tähtpäevade ja sellega seotud ettevõtmiste läbiviimine.
Meediakampaaniate väljatöötamine ja elluviimine. Sihtrühmade ja -meedia kaardistamine, sõnumi väljatöötamine, meediaplaani koostamine, kampaania läbiviimine.

Ennetav kriisikommunikatsiooni nõustamine – võimalike kriisiolukordade kaardistamine, kriisikäsiraamatu koostamine, kriisisimulatsiooni treeningu läbiviimine.

Meediatreening, kriisisimulatsiooni treening, korporatiivkommunikatsioon…

200+

õnnestunud projekti ja lahendust

60

60 aastat ühist kogemust

8

aastat ETKALi liige

9

aastat EPRA president

10

aastat EPRA LIIGE

KLIENDI KOGEMUS

TUNNUSTUSED

Loovusfestivali Kuldmuna konkursi PR-auhind: Kuldmuna ja Aasta Suhtekorraldusagentuur 2015
Eriauhind Eesti Suhtekorraldusteo konkursil
Parim avaliku sektori kampaania Baltikumis
Parim tarbijakampaania Baltikumis
Eesti parim suhtekorraldustegu erasektoris

Tiit C. Hepa

Sotsiaalkampaania C-hepatiidi teadlikkuse tõstmiseks.
Loodi fiktiivne isik nimega Tiit C. Hepa, kes sõpru otsis.

VÕRGUSTIKUD

PR Concept teeb koostööd mitmete rahvusvaheliste
üle-Euroopalise professionaalse ja samas sõltumatute PR-ettevõtete
võrgustikega sh Pomilio Blumm ja EURACSISega