• Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine – sõnumid, järjestus, sihtrühmad, elluviimine

 

  • Turundusstrateegia väljatöötamine – ettevõtte positsiooni ja konkurentsikeskkonna kaardistamine, toodete või teenuste analüüs, turundusplaani koostamine

 

  • Turunduskommunikatsioon – toodete ja teenuste põhiste sõnumite loomine ja kommunikeerimine

 

  • Jooksev strateegiline nõustaminead hoc konsultatsioonid vastavalt ettevõtte vajadusele