• Meediatreening – annab ülevaate Eesti meediamaastikust, kirjeldab meedia lähtekohti, annab praktilisi soovitusi meediaga suhtlemiseks ning treenib isiklikku esinemisoskust

 

  • Kriisisimulatsiooni treening – kinnistab käitumisnorme kriisisituatsioonis toimetulekuks

 

  • Korporatiivkommunikatsioon – kirjeldab kommunikatsioonimudeleid erinevate ettevõttetüüpide puhul, kinnistab teooria konkreetsete näidetega Eesti meediamaastikult

 

  • Turunduskommunikatsioon – annab ülevaate turunduskommunikatsiooni spetsiifikast ja võimalustest rakendada vahendid tööle firma turundustööriistana

 

  • Sisekommunikatsioon – kirjeldab firmasiseseid infoliikumise kanaleid, analüüsib nende tõhusust ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt